Privacybeleid

WIE ZIJN WIJ?

Wijnkoperij Schadee & Mensink, ook wel “PlezierinWijn”, is importeur en leverancier van Duitse kwaliteitswijnen van kleinschalig overwegend biologisch, maar zeker verantwoord, wijn producerende familiebedrijven. Wij leveren wijn aan consumenten, winkels en gastronomie.

Onze missie “PLEZIER IN WIJN”

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Van klanten en leveranciers verwerken wij contactgegevens (Naam, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres)
 • Van klanten bewaren wij de aankoopgegevens
 • Van leveranciers bewaren wij betaalgegevens voor het verrichten van betalingen

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) KLANTEN?

 • Voor het adviseren over en uitvoeren van leveringsovereenkomsten
 • Het beheren van de relatie
 • Het verzenden van de nieuwsberichten
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) LEVERANCIERS?

 • Voor het aanvragen van informatie over producten en diensten
 • Voor het aankopen van producten en afnemen van diensten
 • Voor het verrichten van betalingen
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

WANNEER MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

 • Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u (aankoop of verkoop)
 • Als dit noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (financiële administratie t.b.v. af te dragen belastingen)

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 • Gedurende de looptijd van onze relatie of zoveel langer als nodig (Bijvoorbeeld indien onze klant aangeeft van nieuwsberichten op de hoogte te willen blijven)
 • Met in acht neming van de wettelijke bewaartermijnen

HOE KUNT U CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

 • U kunt bij ons opvragen of wij persoonsgegevens van u verwerken
 • U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen
 • U kunt ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken te verwijderen
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken over te drage

Hierbij geldt de restrictie dat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens conform wettelijke bewaartermijnen vast te leggen. Behoudens onjuistheden mogen wij persoonsgegevens in deze categorie niet wijzigen of verwijderen.

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

BELANGRIJK OM TE WETEN?

 • Het uitgebreide privacyreglement kunt u opvragen door een email te sturen naar ons emailadres.
 • U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Neemt u daarvoor contact met ons op of indien nodig rechtstreeks met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

CONTACTGEGEVENS

 • Telefoon: 06 – 5464 6105 / 06 – 1953 8640
 • E-mail: info@plezierinwijn.nl
 • Website: www.plezierinwijn.nl
 • Adres: Maerten van Heemskerckstraat 140-A 1965 GG Heemskerk